Belangrijk: wijzigingen IVF vergoeding

Wijzigingen basisverzekering
Vergoedingen die verlaagd of vervallen zijn
IVF (in-vitrofertilisatie) 
Bij in-vitrofertilisatie (IVF) worden een of meer eicellen buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen. Als de bevruchting is geslaagd, plaatst een arts het bevruchte eitje (embryo) in de baarmoeder. In de basisverzekering worden 3 IVF-pogingen vergoed. Dit blijft in 2013 gelijk voor alle vrouwen onder de 43 jaar. Vanaf 2013 geldt dat de eerste en tweede IVF-poging bij vrouwen tot 38 jaar alleen vergoed wordt wanneer er maximaal 1 embryo teruggeplaatst wordt. Dit geldt niet voor de derde IVF-poging. Vrouwen van 43 jaar en ouder krijgen helemaal geen IVF-poging meer vergoed.